Zapotrzebowanie kaloryczne

Jednym z współczynników, którego wartość dobrze jest znać przy obliczaniu zapotrzebowania kalorycznego dla danej osoby jest BMR czyli wskaźnik podstawowej przemiany materii. Współczynnik ten informuje nas o minimalnej ilości kalorii, jaką powinna być dostarczona organizmowi każdego dnia by zapewnić mu optymalne funkcjonowanie. Obliczanie współczynnika BMR można przeprowadzać na kilka różnych sposobów, jednak przy każdym z nich otrzymamy bardzo zbliżone do siebie wyniki, tym co różni wszystkie metody jest ilość czynników jaką uwzględniana jest przy obliczeniach. Przy obliczaniu wskaźnika nie jest brana pod uwagę aktywność fizyczna i inne czynniki dlatego jeśli układamy dietę na masę lub na redukcję tłuszczu wskaźnik ten nie będzie ani zbyt wiarygodny ani niczym w nam przydatny. W zależności od celu jaki zamierzamy osiągnąć do BMR należy dodać kilka innych współczynników takich jak np. poziom aktywności fizycznej ( BMR pomnożyć należy przez liczbę z przedziału 1, 2-2, 2 gdzie 1, 2 to brak aktywności fizycznej a 2, 2 to wysoka aktywność fizyczna).