Jak dostarczać energię do organizmu ?

Energia dostarczana w postaci pożywienia jest niezbędna do zachowania funkcji życiowych organizmu. Można to również zdefiniować pojęciem podstawowej przemiany materii. Nasze narządy jak mózg, serce, wątroba, nerki oraz wiele innych potrzebują energii do działania. Nie można jednak mówić o uniwersalnej przemianie energii. Każdy podstawową przemianę materii powinien obliczyć w sposób indywidualny. Pod uwagę należy wciąż między innymi wiek, płeć, wagę, czy ogólny stan zdrowia. Na podstawową przemianę materii wpływ ma chociażby to czy przyjmujemy używki takie jak kawa czy tytoń. Palenie papierosów znacząco przyspiesza przemianę materii. Do określenia podstawowej przemiany materii używa się również określenia spoczynkowej przemiany materii. Jest to jednak błąd. By móc dokładnie określić ile w naszym przypadku wynosi podstawowa przemiana materii przed badaniem należało by nie jeść przez conajmniej 12 godzin, nie pić, nie palić i dobrze się wyspać. Z reguły u kobiet przemiana materii podstawowej jest niższa niż u panów.